Bedrijfsprofiel

Kwaliteit in al zijn veelzijdigheid

In een concurrerende markt moet u al uw aandacht houden bij uw corebusiness. Onderhoudsactiviteiten aan uw klimaat- en drinkwatersystemen uitbesteden? Graag, maar dan wel verantwoord. Het geïntegreerde pakket van AQ Group combineert kwaliteit met kostenefficiency.
Lucht en water hebben raakvlakken met elkaar. Klimaatbeheersingssystemen bestaan onder meer uit luchtbehandelingskasten en koelsystemen die opereren op basis van proceswater. Deze systemen kunnen vervuilen met de legionellabacterie als meest gevreesde vijand. Zo merkwaardig is het dus niet dat AQ Group zich op beide specialismen heeft toegelegd. Toch heeft het in Nederland en België daarmee een unieke positie verworven.

AQ Group bestaat uit de volgende 3 divisies:

  • AQ AirQuality: reinigen, onderhouden en reconditioneren van klimaatinstallaties en aanverwante apparatuur
  • AQ Water: legionellabeheersing koeltorens en drinkwaterstelsels, alsmede onderhoud en levering van waterinstallaties
  • AQ International: onze vestiging in Zaventem, België