Algemene hygiënische controle van klimatisatiesystemen

160617AQAirQuality053Zuivere lucht en een hygiënische woon- en werkomgeving zijn erg belangrijk voor onze gezondheid. Bovendien stellen de welzijnswet en de HACCP-normen steeds hogere eisen aan hygiënische werkomstandigheden. Een periodieke controle van de hygiënische staat van uw klimatisatiesysteem is dus absoluut noodzakelijk.

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen. Sinds mei 2019 gelden hier nieuwe regels rond. Waar oorspronkelijk alleen gesteld werd dat er “voldoende verse lucht” moest zijn, schrijft het nieuwe Koninklijk Besluit voor dat de werkgever nu verplicht een risicoanalyse van de binnenlucht op kantoor moet laten uitvoeren.

De luchtkwaliteit op uw kantoor meten

AQ International helpt u bij het uitvoeren van deze verplichte risicoanalyse. Alles begint bij het​ meten van de luchtkwaliteit op​ uw kantoor. Met een gespecialiseerd​ meettoestel ​gaan we verschillende waardes na die de kwaliteit​ van de binnenlucht​ bepalen, waaronder koolstofdioxide, fijn stof en ozon. Op die manier krijgen we een volledig beeld van de luchtkwaliteit op uw kantoor.

Welke soorten inspecties voert AQ international uit?

Naast het meten van de luchtkwaliteit op de werkvloer, kunnen we inspecties uitvoeren naar elementen​ die de luchtkwaliteit mee beïnvloeden​. Denkt u hierbij aan luchtdebietmetingen en de inspectie van luchtgroepen en luchtfiltratie. Aan de hand van al deze resultaten stellen we een ​rapport ​op met bijhorend advies​ om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wij voeren volgende inspecties uit om de hygiënische staat van uw installatie te controleren:

Microbiologische inspecties
Wij voeren microbiologische tests uit volgens het NVRL-keurmerk . Via deze tests kunnen wij zelfs de kleinste schadelijke organismen opsporen in uw klimatisatiesysteem.

Endoscopische inspecties
Bij een endoscopische inspectie controleren we met een camera de binnenkant van luchtkanalen en luchtbehandelingskasten om te kijken of er vervuiling is. Indien uw klimaatinstallatie vervuild is kan u contact opnemen met AQ international om deze te reinigen of voor een regelmatig onderhoud.

 

 

Microbiologische inspectie

Microbiologische inspectie

NEN 2767 inspecties

NEN 2767 inspecties

Endoscopische inspecties

Endoscopische inspecties