">Microbiologische inspectie - AQ International

Microbiologische inspectie

Het system kan ook vervuild raken door micro-organismen.

foto2

Natuurlijk kunnen wij die niet zien maar ze kunnen wel zorgen voor klachten bij de mensen die in gebouwen verblijven. Een microbiologische inspectie kan dan duidelijkheid geven.

Volgens de NVRL-keurmerkregeling worden microbiologische testen uitgevoerd. Meer informatie over dit keurmerk kunt u vinden op de site van de VLA (Vereniging van Luchttechnische Apparaten).

De resultaten leggen wij schriftelijk vast en geven hierop een gesprek mondelinge toelichting.