Roet-/brandschade

shutterstock_144907708

Roetaanslag na een brand zorgt ervoor dat de aanwezige installaties voor luchtbehandeling vervuild raken. Deze aanslag is een gevaar voor de gezondheid door de  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). En als het vuile systeem weer aangezet wordt is de kans groot dat er opnieuw vervuiling ontstaat.

AQ Group heeft ruime ervaring in het verwijderen van roetaanslag in uw klimaatbeheersingssysteem. En zijn 24 uur per etmaal beschikbaar en kunnen gelijk starten met het werk!