Reiniging HVAC

foto31Het personeel op boor- /productieplatforms en schepen dient volledig te vertrouwen op de lucht die door het HVAC-systeem binnenkomt. De leiding vervuilt snel door het intense gebruik van de verblijven. AQ Group beschikt over goed opgeleide en ervaren personeelsleden op het gebied van offshore werken en die ook hiervoor gecertificeerd zijn.

Wijze van reinigen

Bij reiniging van luchtkanalen kunnen wij de volgende methoden gebruiken: perslucht, handmatige reiniging, robot en roterende borstels.

Door verschillende wijzen van reiniging te gebruiken kunnen wij elk kanaal en elke vervuiling reinigen. Een optimaal resultaat is gegarandeerd! De vervuiling dringt niet door tot in de werk- en leefruimten door te werken met een onderdruk in het systeem.

Reconditionering van de HVAC-systemen ter plaatse is ook mogelijk indien zou blijken dat schoonmaken niet voldoende was. Met relatief weinig investeringen wordt gezorgd dat de installatie weer in een goede staat verkeert.