Legionella risico-inventarisatie

Leidingwater

160617AQAirQuality032AQ group is in het bezit van het certificaat BRL-6010 en voldoet dus aan normen die voorgeschreven worden in de nieuwe drinkwaterwet. In het waterleidingsysteem van een gebouw kan toch kan de legionella bacterie toch groeien ondanks de genomen maatregelen. De richtlijnen van het LIT ( Inspectie Leefomgeving en Transport) zijn het uitgangspunt waarmee wij de mogelijke probleempunten in het systeem kunnen opsporen en oplossen.

De volgende activiteiten kunnen worden door ons worden uitgevoerd:

  • Opstelling van RIE (risico-inventarisatieplannen) en legionellabeheersplannen met als basis van BRL-6010.
  • Maken of vernieuwen van tekeningen van het waterleidingstelsel
  • Chemische desinfectie van het waterleidingsysteem
  • Advisering inzake mogelijke aanpassingen aan de installatie
  • Het doen van legionella analyses

Legionella risico-inventarisaties