"> AQ Waterconcept© - AQ International

AQ Waterconcept©

AQ Waterconcept©

In het drinkwaterbesluit 2011 en in het Arbo-informatieblad (AI)-32 (Arbo beleidsregel 4.87) is aangegeven welke maatregelen er volgens de wet getroffen moeten worden zodat legionella groei in installatie op het gebied van proces en drinkwater beheerst wordt.

De te nemen maatregelen zijn een belasting voor u! Daarnaast moeten de werkzaamheden op tijd en juist geregeld te worden conform BRL 6010 en het eerder genoemde informatieblad. Om u te ontzorgen is er het AQ Waterconcept® :

shutterstock_254691037

  • het leveren van waterbehandeling additieven
  • het leveren, monteren en controleren van de juiste werking van doseer installaties
  • het regelmatig reinigen en desinfecteren van proces- en drinkwaterinstallaties
  • het regelmatig controleren op mogelijke aanwezigheid van de legionellabacterie
  • het opstellen van een legionella RIE en beheersplan
  • het doen van legionella audits

Het AQ Waterconcept® verzekert u van een bent u verzekerd van een installatie die optimale hygiënische staat is en voldoet aan de eisen die de wet aan deze waterinstallatie stelt.

Wij zorgen voor uw installatie met het AQ Waterconcept® en dat voor een vast all-in bedrag per jaar!